Pomnik

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku z nekropolią właścicieli Kórnika z rodu Działyńskich i Zamoyskich wraz z zespołem zamkowo-parkowym został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 czerwca 2011r.

Nasza świątynia znajduje się obecnie pośród ponad 100 najwyżej wyróżnionych zabytków naszej ojczyzny, które określamy mianem Pomnika Historii. To wyróżnienie zawdzięczamy żyjącym
i działającym na ziemi kórnickiej możnym rodów Górków, Opalińskich, Grudzińskich, Działyńskich
i Zamoyskich, którzy na przestrzeni stuleci byli zatroskani nie tylko o zamek, ogród przekształcony z czasem w park lecz również o nasz kościół. Nawiązując do bogatej historii Kolegiaty kórnickiej należy podkreślić, iż obecny neogotycki wygląd kościoła jest efektem odbudowy wykonanej /po pożarze/ według projektu włoskiego architekta Franciszka Marii Lanciego w latach 1836-1837.

Piękno świątyni, będącej perłą na szlaku kórnickiego Pomnika Historii, zostało docenione w rozporządzeniu Prezydenta RP oraz we wniosku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w którym nie zapomniano o przedstawicielach rodu Działyńskich i Zamoyskich pochowanych
w podziemiach kościoła parafialnego.

Więcej w zakładce Historia Parafii

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top