Dofinansowania

WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PRZY KOŚCIELE PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
BĘDĄCYM POMNIKIEM HISTORII

2012

 • Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w zakresie nawierzchni, zieleni, elewacji kapliczki /prace we wnętrzu kaplicy Serca Pana Jezusa/ i odbudowy zabytkowych murów wokół kościoła

Prace przeprowadzono ze środków własnych Parafii

2013

 • Wykonanie bramy kutej łączącej kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościołem zgodnie z załączoną koncepcją

Prace przeprowadzono ze środków własnych Parafii

2015/2016

 • Wymiana systemu multimedialnego

Prace przeprowadzono dzięki Dobrodziejom i ze środków własnych Parafii

2016

 • Prace budowlane przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, polegające na oczyszczeniu więźby dachowej, impregnacji środkiem owadobójczym Hylotox Q, zabezpieczenie drewna środkiem przeciwpożarowym Fobos M4 oraz Wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu i ze środków własnych Parafii

 • Monitoring sklepień kościoła

Prace przeprowadzono ze środków własnych Parafii

2017

 • Prace izolacyjno-osuszające murów zewnętrznych kościoła kolegiackiego oraz dwóch krypt Działyńskich i Zamoyskich

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

 • Kompleksowy remont konstrukcji i pokrycia dachowego nad zakrystią wraz z remontem pomieszczeń i wymiana okien i renowacja drzwi

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu i ze środków własnych Parafii

2018

 • Badania konserwatorskie ścian kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, zakrystii oraz kruchty na obecność oryginalnej polichromii oraz badanie posadzek w kościele

Prace przeprowadzono ze środków własnych Parafii

 • Prace restauratorsko-budowlane przy elewacji i wnętrzu kruchty

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków własnych Parafii

 • Renowacja okna szczytowego nad kruchtą kościoła

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku i ze środków własnych Parafii

 • Prace remontowe zakrystii z przedsionkiem oraz kaplicy Matki Bożej Różańcowej

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

 • Renowacja zabytkowego ołtarza z obrazem Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej

Prace przeprowadzono dzięki Dobrodziejom i ze środków własnych Parafii

2019

 • Renowacja ceglanych elewacji kościoła: elewacja północno-zachodnia i południowo-wschodnia

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków własnych Parafii

 • Renowacja ceglanej elewacji kościoła – elewacja frontowa

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

 • Badania konserwatorskie na zawilgoconych powierzchniach ścian i filarów wnętrza kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku na obecność warstw malarskich, wg załączonego programu prac badawczych

Prace przeprowadzono ze środków własnych Parafii

 • Badania architektoniczne więźby dachowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku na podstawie programu prac badawczych autorstwa mgra Jerzego Borwińskiego

Prace przeprowadzono ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu i wkładu własnego autora

2020

 • Renowacja elewacji dzwonnicy i I etap renowacji baszty

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku i ze środków własnych Parafii

 • Remont ogrodzenia przy kościele

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

2021

 • Dokończenie prac renowacji ceglanej elewacji kościoła, elewacja północno-wschodnia prezbiterium

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i ze środków własnych Parafii

 • Dokończenie renowacji elewacji baszty północno-zachodniej

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

 • Remont elewacji zewnętrznej przybudówki zlokalizowanej po południowo-wschodniej stronie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku etap I

Prace przeprowadzono dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku i Starostwa Powiatowego w Poznaniu z Parafią

 • Renowacja zabytkowego ołtarza głównego i strefy za ołtarzowej /prace ratunkowe/

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i ze środków własnych Parafii

2022

 • Dokończenie remontu elewacji zewnętrznej przybudówki zlokalizowanej po południowo-wschodniej stronie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku etap II

Prace przeprowadzono dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

 • Remont kaplicy Serca Jezusowego przy kościele kolegiackim pw. Wszystkich Świętych
  w Kórniku na podstawie Projektu budowlanego Remont Kaplicy Serca Jezusowego w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kórniku autorstwa mgr inż. Katarzyny Starzeckiej

Prace przeprowadzono dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie i ze środków własnych Parafii

2023

 • Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie, i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich. Kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich XVII/XVIII w. ołtarza głównego – etap II obejmujący tabernakulum architektoniczne na podstawie, ramy złocone, rzeźby pełne oraz obraz olejny „Wszystkich Świętych”  z kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Prace przeprowadzone dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Fundacji Zakłady Kórnickie oraz ze środków własnych Parafii. 

 • Prace konserwatorskie XVII/XVIII w. ołtarza głównego etap III – mensa.

Przeprowadzone dzięki wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych Parafii.

KU PRZYSZŁOŚCI, CZYLI PRACE PLANOWANE

 • Pośród wielu prac na plan pierwszy wysuwa się naprawa licznych spękań sklepień, odkucia zawilgoconych tynków, wykonanie naprawy więźby dachowej i dachu, remont posadzki, wymiana nagłośnienia i elektryki a także dalsze ratowanie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych.

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top