Kapłaństwo

Kapłan jest szafarzem, czyli sługą Chrystusa. Słudzy mogą być dobrzy lub źli, jak przypomina nasz Mistrz w słynnej przypowieści ewangelijnej (por. Mt 24, 45-51; Łk 12, 35-48). kardynał Robert Sarah 
Zadanie każdego kapłana, to służenie drugiemu człowiekowi. Przez to właśnie człowiek może dostrzegać, że w świecie, który ciągle pędzi jest obecny Bóg. Ma za zadanie wskazywać na Chrystusa poprzez swoje życie. Kapłan to ktoś kto żyje dla Boga i wszystko co czyni ma na celu budowanie Królestwa Bożego. Ma być osoba, która pochyli się nad biedą bliźniego. Nie można zapominać, że ksiądz to także człowiek, który ma swoje ograniczenia i słabości. Może bardziej lub słabiej wypełniać swoje powołanie, lecz nigdy nie powinien zapomnieć po co przyjął święcenia. Nikt nie bierze tej godności sam z siebie. Bóg sam wybiera do kapłaństwa słabych ludzi i posługuje się nimi dla dobra Kościoła. Z tego właśnie powodu mówimy, że kapłaństwo nie jest zawodem, ale powołaniem. Można odpowiedzieć na nie i przyjąć ten sakrament. Później zaczyna się życie tym darem.

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top