Matka Boża Różańcowa Kórnicka

Początek parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku sięga roku 1437, gdy ród Górków ufundował murowany kościół w stylu gotyku pomorskiego, podniesiony z czasem przez biskupa poznańskiego Uriela Górkę do godności kolegiaty. W związku z faktem przejścia ostatnich przedstawicieli rodziny na protestantyzm kościół stał się zborem. W roku 1592, kiedy świątynia powróciła do wspólnoty rzymskokatolickiej, rozpoczął się kult maryjny.

Obraz Matki Bożej, będący dziełem nieznanego artysty, nosi wyraźne cechy rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani. Przedstawia Madonnę siedzącą na tronie, trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Twarze obojga – bardzo ładne – są przesycone dobrocią. Jezus w lewej dłoni trzyma księgę, a prawą wyciąga w geście błogosławieństwa. Maryja ubrana jest w bordową sukienkę i szaroniebieski maforion z gwiazdą na ramieniu i krzyżykiem na czole. Szata Dzieciątka Jezus jest w tonacji złoto żółtej z delikatnymi wzorami. Głowy obu postaci okalają złociste aureole.

Obraz Matki Boskiej Kórnickiej mógł powstać przed połową XVII wieku, kiedy to zapewne słynął już łaskami, o czym świadczy data 1650 na najstarszym zachowanym wotum. W roku 1677 powstało przy obrazie bractwo różańcowe. Z tego okresu (ostatnia ćwierć XVII wieku) pochodzi najstarszy zestaw wotów fundowanych m.in. przez ówczesnych burmistrzów Kórnika.

Po gruntownym remoncie kościoła na początku XVIII wieku, przeprowadzonym dzięki Teofili Działyńskiej, powstała ufundowana przez nią kaplica. Została ona zaadaptowana z dawnego mauzoleum ostatnich Górków, do której przeniesiono cudowny obraz, gdzie znajduje się do dzisiaj w odrestaurowanym i rekonsekrowanym w roku 2018 ołtarzu. 

O miłości do Matki Najświętszej świadczy także srebrna sukienka ufundowana w latach 70. i 80. XVII wieku przez ród Działyńskich, oraz berło Matki Boskiej fundacji Pobożnego Grzegorza z Pierzchna z przełomu XVII i XVIII wieku. Liczne wota z XX i XXI wieku świadczą o zanoszonych intencjach i wdzięczności wiernego Ludu Bożego za wysłuchane prośby i błagania. Ważnym momentem w historii kultu maryjnego był dekret z dnia 1 listopada roku 1945, w którym kard. August Hlond postanowił, że za pobożne westchnienie Matko Boska Kórnicka – módl się za nami można było zyskać 300 dni odpustu (po Soborze Watykańskim II dekret nie obowiązuje).

Pomimo upływu czasu należy dostrzec ciągłość kultu, który wyraża się: poprzez modlitwę wiernych przed obrazem, środowe nowenny za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej, Msze święte przed obrazem w ostatnie soboty miesiąca, prośby i podziękowania zapisywane w księdze łask i intencji przez parafian, pielgrzymów i odwiedzających kościół turystów. Od roku 2000 na przełomie maja i czerwca odbywa się Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych ku czci Matki Bożej, w którym biorą udział orkiestry z Polski, w tym również Oktet Jasnogórski.

W czasie jednego z Tygodni Maryjnych zebrane od wiernych świadectwa potwierdziły, że Matka Boża Różańcowa Kórnicka wyprasza u Pana Boga szczególne łaski w sprawach trudnych i po ludzku beznadziejnych, uzdrowienia z chorób nowotworowych, uzdrowienia dzieci w łonach matek, a także wyproszenie licznych nawróceń. Cześć wobec Maryi, początkowo miejscowa, rozprzestrzenia się na teren naszej archidiecezji, czego potwierdzeniem są pielgrzymki: ministrantów, pielęgniarek, rodzinna Wojowników Maryi.

Z inicjatywy sołtysów Powiatu Poznańskiego i Średzkiego wizerunek Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej został umieszczony na sztandarach. Służby mundurowe Miasta i Gminy Kórnik obrały Maryję za swoją Patronkę i co roku na zakończenie Tygodnia Maryjnego (w październiku) uczestniczą w uroczystej procesji ulicami miasta. 

Wydrukuj
Wyślij

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top