Małżeństwo

Małżeństwo przymierze jedności mężczyzny i kobiety ustanowione przez Stwórcę i podniesione do godności sakramentu przez Zbawiciela. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to jest według zamysłu Bożego nierozerwalne, aż do śmierci jednego z małżonków, rodzi bowiem ono między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

Małżeństwo, ponieważ jest publicznym stanem w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana, oraz świadków. W związku z taką godnością i znaczeniem tego sakramentu w życiu narzeczeni muszą się do niego osobiście przygotować np. poprzez wzajemną modlitwę za siebie, rozeznanie czy jest to ta osoba, z którą chcę spędzić całe życie, czy jest to prawdziwa miłość, a nie zwykłe zauroczenie.

Małżeństwo

Należy również spełnić następujące wymagania wynikające z prawa kościelnego :

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialna z następującymi dokumentami:

  • w przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii: dostarczają licencję (dokumenty kompletuje się w Parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję) oraz zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron),
  • akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w naszej Parafii,
  • świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej,
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
  • zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,
  • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu),
  • jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.
Małżeństwo - Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

UWAGA! 

  • termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić osobiście w kancelarii parafialnej: wtorek od 16:00-17:30. Po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w dwóch spotkaniach: na temat codziennego życia wartościami i wiarą, która cementuje ich związek małżeński oraz w zapowiedzianym spotkaniu liturgicznym w kościele w ramach spotkania z narzeczonymi biorącymi ślub w naszej parafii
  • na spotkanie duszpasterskie przygotowujemy dane dwóch świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania z kodem)

Informacje dotyczące Katechez Przedmałżeńskich w Archidiecezji Poznańskiej

https://narzeczeni.archpoznan.pl/

https://www.dr.archpoznan.pl/

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top