Chrzest

Chrzest jest najważniejszym sakramentem, ponieważ wprowadza człowieka w życie Boże, obmywa z grzechów, włącza w Kościół, obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym głoszona była Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Zdolny do jego przyjęcia jest każdy, jeszcze nieochrzczony.

W naszej parafii chrzcimy w soboty o godz. 17.30 oraz w niedziele podczas Mszy świętej o godz. 12.00 (chyba że inne okoliczności nie będą za tym przemawiały).

Kto chce ochrzcić dziecko, musi miesiąc wcześniej zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującym dokumentami:

 • pełny akt urodzenia (może być odpis)
 • odpis aktu sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
 • jeżeli chrzestni są z innej parafii niż tutejsza, to zobowiązani są dostarczyć ze swojej parafii miejsca ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania zgodę swojego duszpasterza, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Prawo stanowi, iż takimi mogą być osoby które:
   • ukończyły 16 rok życia
   • przyjęły sakrament bierzmowania
   • nie są obciążone żadnymi karami kościelnymi, żyją zgodnie z zasadami wiary
   • nie żyją w tzw. wolnych związkach, czyli wszelkiego typu konkubinatach
   • uczestniczą w lekcjach katechezy, jeżeli jeszcze się uczą
 • jeżeli zainteresowani są z innej parafii, należy dostarczyć zgodę swojego proboszcza na chrzest w parafii tutejszej.

Nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w I i III wtorek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.00, a w okresie wakacyjnym tylko w I wtorek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.00. 

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top