Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia w wierze, aby przez ścisłe zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem, mężnie wyznawać przynależność do Jezusa dawcy życia doczesnego i wiecznego. W Kościele przyjął się zwyczaj udzielania tego sakramentu młodym wierzącym dla podkreślenia, iż Chrystus obecny w życiu człowieka przychodzi mu ze szczególną pomocą w przełomowych momentach jego życia. Bez wątpienia takim momentem jest wchodzenie w dorosłość. Udzielaną pomocą są dary Ducha Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w jedności z Chrystusem i Jego Kościołem.

Szafarzem tego sakramentu jest biskup lub wskazany przez niego kapłan. Może go otrzymać tylko raz ochrzczony, będący w stanie łaski uświęcającej.

W naszej archidiecezji od 2017 roku przygotowanie rozpoczyna się na początku klasy 7 SP i trwa 2 lata.

Na początku należy kandydata zgłosić w parafii, w której ma przyjąć bierzmowanie, wypełniając odpowiednią deklarację. Jeżeli kandydat był chrzczony w innej parafii, należy dostarczyć akt chrztu (skrócony), a jeżeli zamieszkuje terytorium innej parafii, zgodę swojego proboszcza na to, żeby bierzmowanie odbyło się w naszej parafii.

Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu, zgodnie z ogłoszeniami.

Bierzmowanie - Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top