Wspólnota Żywego Różańca

Duszpasterz

ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

Spotkania

pierwsza sobota miesiąca

Poświęć Panu Bogu 5 minut dziennie

na modlitwę

Jako wspólnota Żywego Różańca nieustannie trwamy w modlitwie. Takich zapaleńców kochających Pana Jezusa i Maryję w naszej parafii nie brakuje, stąd wyłoniły się osoby, z którymi wspólnie tworzymy Żywy Różaniec u Wszystkich Świętych. Ofiarowujemy swoje życie Panu Bogu przez ręce Maryi wraz z naszym opiekunem ks. proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem, a także naszym księdzem biskupem Janem Glapiakiem.

Dlaczego warto pokochać różaniec? Ktoś powiedział, że gdyby nie było różańca, należałoby go wymyślić. Na szczęście wymyślono go wiele wieków temu i odtąd stale udowadniał swoją niezwykłą moc. Nie jest to talizman chroniący przed nieszczęściem, ani cudowne zaklęcie, które zmusza Pana Boga do działania. Różaniec jest małą drogą wzrastania w chrześcijaństwie, modlitwą, która streszcza najważniejsze wątki życia dzieci Bożych. Dlaczego zatem, skoro to takie proste i zdawałoby się oczywiste, papieże co pewien czas ponawiają zachętę do odmawiania różańca? Dlaczego na początku XXI wieku powtórzył tę zachętę święty papież Jan Paweł II, który żył i pracował z różańcem w ręku? Otóż z tego samego powodu, dla którego stale trwa przepowiadanie Ewangelii, katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych, wraz z przyjściem na świat kolejnego pokolenia chrześcijan, Kościół trzeba na nowo w tym pokoleniu jakby założyć, zbudować, obudzić. Nikt nie może w czyimś imieniu przejść drogi za Jezusem, to Ciebie osobiście Bóg wzywa po imieniu i to Ty osobiście możesz na to wezwanie odpowiedzieć.

 

Różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W poszczególnych tajemnicach skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, dając się wprowadzać w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości.

Za pośrednictwem Różańca w łączności z całym Kościołem na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem polecamy codziennie nasze intencje różańcowe, czerpiąc obfite łaski, otrzymując je niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela (św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae). Różańcowy Papież zaznaczył , że jeśli w modlitwie różańcowej odnajdujemy siebie, jeśli mówi ona o naszym życiu, wówczas będziemy skuteczni jak apostołowie. Być może Twoja praca nad różańcową duchowością dopiero się rozpoczyna.

Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele:

  • od poniedziałku do piątku o godz. 17:30
  • w soboty o godz. 8:00
  •  w niedziele o godz. 8:30

Kościół parafialny

7:30 – adoracja i różaniec wynagradzający

8:30 – Msza święta i po niej spotkanie formacyjne w kościele

Kaplica w Pierzchnie

16:15 – adoracja i różaniec wynagradzający

17:00 – Msza święta

Osoba odpowiedzialna:

Andrzej Dec – nadzelator  601 540 796

Duszpasterz prowadzący:

Kórnik – ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

Pierzchno – ks. Paweł Matuszewski

Wydrukuj
Wyślij

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top