Parafialny Zespół Caritas

Duszpasterz

ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

Spotkania

ustalane z duszpasterzem

 

 Czym zajmuje się organizacja Caritas?

Organizacja Caritas jest instytucją mającą za zadanie pomóc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Pieczę nad tą organizacją sprawuje Konferencja Episkopatu Polski, a przedstawicielami Caritas w poszczególnych parafiach są proboszczowie. Często zastępują ich osoby świeckie a członkowie należący do Parafialnego Zespołu Caritas, mają status wolontariusza.

Zadania:

 • uaktywnienie działalności dobroczynnej wspólnoty parafialnej
 • rozpoznanie konieczności niesienia pomocy i udzielania jej tam, gdzie jest  najbardziej potrzebna
 • współpraca ze szkołami, agendami rządowymi i samorządowymi zajmującymi się profesjonalną pomocą socjalną dla obywateli
kobiety tworzące palemki

Adresatami tej pomocy są:

 • dzieci i młodzież oraz rodzina
 • osoby niepełnosprawne i samotne
 • osoby chore oraz w podeszłym wieku
 • osoby żyjące w skrajnym ubóstwie

Działalność naszego Parafialnego Zespołu Caritas zawiera w sobie:

 • przedsięwzięcia systematyczne – to wszelkiego rodzaju zbiórki, akcje dla potrzebujących: Podaruj uśmiech, Tytka Miłosierdzia, Bukiet dla Maryi (15 sierpnia), Pączki na ostatki (ostatnia niedziela przed „Tłustym czwartkiem”), Rogale Marcińskie (niedziela przed 11 listopada), Wigilia Parafialna
 • kwesty dla potrzebujących, udzielenie doraźnej pomocy i nawiązanie kontaktu z osobami wymagającymi pomocy
 • niesienie pomocy indywidualnej – zakup opału, leków, żywności, odzieży, opłaty za media
 • prowadzenie różnorodnych akcji pomocowych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dofinansowanie dożywiania dzieci z ubogich rodzin lub wyjazdów na ferie, kompletowanie wyposażenia ucznia do szkoły)
 • organizację i przeprowadzenie inicjatywy: Tydzień Miłosierdzia, której celem jest budzenie ludzkiej wrażliwości na potrzeby innych ludzi, propagowanie wolontariatu i bezinteresownego wsparcia ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych
 • organizację Dni chorego, które obejmują spotkania ze starszymi i samotnymi oraz osobami niepełnosprawnymi
 • organizację inicjatyw obejmujących organizowanie pomocy osobom dotkniętym katastrofami czy klęskami żywiołowymi

Jeśli ubodzy musieli czasem umierać z głodu, to nie dlatego, że Bóg nie zatroszczył się o nich, ale dlatego, że ty i ja niczym ich nie obdarzyliśmy, że nie byliśmy narzędziami w rękach Boga, że nie daliśmy im chleba, że nie daliśmy im odzieży, dlatego że nie rozpoznaliśmy Chrystusa, gdy raz jeszcze przyszedł w ubogim przebraniu – w człowieku głodnym, w człowieku samotnym, w bezdomnym i szukającym schronienia dziecku. Św. Matka Teresa

Zapraszamy każdego, kto chce pomagać ludziom

Dni spotkań:

 • w niedzielę Miłosierdzia Msza święta o godz. 15.15
 • Dzień patronalny św. Antoniego 13.06
 • ustalane z duszpasterzem 

Osoba odpowiedzialna:  Teresa Stencel 660 392 929

Wydrukuj
Wyślij

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top