Katechiści

Duszpasterz

ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

Spotkania

chrzcielne w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

katechezy dla dzieci i dorosłych

Katechista to świecka osoba wykonująca pracę ewangelizacyjną. Taka osoba może prowadzić katechezy dla dorosłych w parafii. Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację: podstawową i stałą. Jest ona realizowana w ramach spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego w parafiach.

Posługa katechisty, to odpowiedź na zaproszenie Biskupów Archidiecezji Poznańskiej do włączenia osób świeckich w katechezę osób dorosłych w parafii. W dokumencie Synodu Biskupów czytamy: Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy. (…) W parafii powinna być rozwijana systematyczna katecheza wszystkich wiernych świeckich (SAP I, 240, 250).

Aby podjąć niektóre z form tej katechezy, Archidiecezja Poznańska powołała do działania w roku 2010 Szkołę Katechistów, kształcąc w trybie trzysemestralnym osoby świeckie do prowadzenia katechezy w parafiach. Szkoła działa we współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.

Katechiści w naszej parafii to obecnie 4 osoby posługujące w ramach:

  • prowadzenia nauk przedchrzcielnych
  • przygotowywania dzieci do wczesnej I Komunii Świętej

Bóg powołuje parafian do posługi katechistów i wlewa żar w ich serca do głoszenia Słowa Bożego. Najważniejszą rzeczą jest, aby odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ks. Proboszcza, osoby chcące pełnić tę posługę podejmują naukę w Szkole Katechistów, gdzie realizowana jest najpierw formacja podstawowa, a następnie formacja stała.

Formacja podstawowa dąży do wprowadzania i pogłębienia podstawowych prawd wiary Kościoła Katolickiego na następujących płaszczyznach: duchowej, intelektualnej, pastoralnej i pedagogiczno-dydaktycznej. Na tym etapie szkoła przygotowuje dorosłych do ewangelizacji. Po zakończeniu formacji podstawowej ks. Arcybiskup udziela misji kanonicznej do pełnienia posługi katechisty w parafiach na terenie diecezji. Misja udzielana jest na okres roku i może być przedłużana na prośbę ks. Proboszcza. Po ukończeniu Szkoły Katechistów realizowana jest formacja stała katechistów, w ramach okresowych spotkań pogłębiających wybrane zagadnienia wiary.

Dni posług katechistów:

  • chrzcielne w pierwszy  i trzeci wtorek miesiąca w kościele bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 18:00 ( w czasie wakacji tylko w pierwszy wtorek miesiąca)
  • przygotowania do Chrztu w domu
  • przygotowania do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej co środę o godz. 17:00 w Domu Parafialnym a w drugi piątek miesiąca Msza święta o godz. 18:00
Wydrukuj
Wyślij

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top