Domowy Kościół

Duszpasterz

 ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

 ks. Paweł Matuszewski

Spotkania

raz w miesiącu w domach rodzin

Ruch Światło–Życie (zwany też Oazą), założony przez sługę Bożego, Franciszka Blachnickiego, składa się z kilku gałęzi.

Jedną z nich jest Domowy Kościół skupiający małżonków, którzy chcą wspólnie wzrastać w wierze, czerpać łaski z mocy sakramentu małżeństwa, żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Domowy Kościół łączy elementy Ruchu Światło-Życie oraz międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez podjęcie elementów formacyjnych zobowiązań.

Są to:

 • codzienna modlitwa osobista
 • regularna lektura Pisma Świętego
 • codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem
 • codzienna modlitwa rodziny
 • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw)
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale sposobem, aby przybliżać się do Pana Boga i uczyć się kochać innych ludzi. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków oraz poprzez wzajemną pomoc w kręgu małżeństw.

Rodzina jest podstawowym miejscem formacji a krąg podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza, który uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach.

Trzy kręgi rodzin z naszej parafii spotykają się również na mszy świętej w drugie piątki miesiąca. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

 • dzielenia się życiem
 • modlitwy
 • formacji

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia, życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem, życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Taka praca owocuje wzmocnieniem więzi i przydaje się, gdy małżeństwo przechodzi jakiś kryzys.

Nie jesteśmy idealni, pracujemy nad sobą, by drugiemu było z nami lepiej. Wiele udaje się dzięki współpracy z Bogiem, który jest miłością. Zapraszamy do założenia w naszej parafii kolejnego kręgu.

Dni spotkań:

 • raz w miesiącu w domach rodzin, ustalane indywidualnie w kręgach
 • w drugi piątek miesiąca Eucharystia o godz. 18:00

Duszpasterze prowadzący:

 • Pierwszy Krąg ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak
 • Drugi Krąg ks. wikariusz Paweł Matuszewski

Osoby odpowiedzialne (tzw. para łącznikowa): Iwona i Grzegorz Cyrowie 533 148 866

Wydrukuj
Wyślij

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top