Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Duszpasterz

ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak

Spotkania

pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze mną? Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. Serce wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei.

Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Zadania:

 • rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca
 • całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu tak, aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha Świętego
 • pogłębianie wiary, a tym samym umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa
 • budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata oraz Nowej Ewangelizacji.

 

Historia powstania Straży Honorowej

 Pierwszą Strażą Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa byli czuwający przy Jezusie ukrzyżowanym – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan. Stwórca, realizując plan zbawienia świata, upominał się o zbliżenie do serca Jezusowego w różnych formach i miejscach. Jednym z takich miejsc był klasztor Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paray-le-Monial, gdzie św. Małgorzata Maria Alacoque doznała licznych objawień. Chrystus zapewniał, że jego serce jest wypełnione żarem ogromnej miłości do rodzaju ludzkiego, że nie może już dłużej tłumić w sobie jej płomieni, pragnie je objawić i rozlać, ubogacić wszystkich ludzi najkosztowniejszymi darami uświęcających łask. Umiłowanej Uczennicy żalił się, iż Jego pragnienia nie są doceniane, a Jego miłość nie jest „kochana”, że spotyka się jedynie z oziębłością i obojętnością. Były to lata 1673 – 1675.

Po 198 latach w siostrzanym klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse, Siostra Maria od Najświętszego Serca Barnaud doznaje wizji. Pan Jezus sam podsunął jej pomysł uczczenia Serca Jezusa. Pod Jego wpływem rysuje tarczę zegara, w środku której znajduje się przebite włócznią Serce Jezusa. Na górze trzy słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie. Tak powstał zegar będący symbolem Straży Honorowej sprowadzający coraz liczniejsze rzesze ludzi do Boga.

Za dzień narodzin Straży Honorowej uważany jest 13 marca 1863 roku, kiedy to na pierwszym zegarze Straży zostały wpisane wszystkie siostry zgromadzenia, a zegar został pobłogosławiony przez przełożoną. Bardzo szybko do tej duchowej wspólnoty przystępowały kolejne klasztory Sióstr Wizytek. Nie tylko we Francji, ale również w innych krajach, także w Polsce.

Siostry Wizytki sprowadzone do Warszawy przez królową Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 r., a następnie w 1681 r. do Krakowa przez biskupa Jana Małachowskiego na bieżąco były informowane o objawieniach w Paray-le Monial. Krakowski konwent stawał się ośrodkiem czci i miłości Serca Jezusowego, promieniującym nabożeństwem także poza mury klasztorne. W 1718 r. w kościele Sióstr Wizytek zostało założone jedno z pierwszych w Polsce Bractw Najświętszego Serca Jezusowego. Z tej okazji zakonnice przygotowały intronizację Bożego Serca z uroczystą procesją.

Straż Honorowa zaledwie w kilka lat po powstaniu we Francji znalazła podatny grunt również na ziemiach polskich. Do Bractwa powstałego w Krakowie w 1868 r. zapisały się na początku wszystkie zakonnice klasztoru Nawiedzenia oraz ich uczennice. Klasztor Wizytek w Krakowie stał się jednocześnie główną siedzibą tej Wspólnoty dla całej Polski. I tak jest po dziś dzień.

Członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w całej Polsce:

 • tworzą liczne grupy modlitewne prowadzone przez zelatorów,
 • adorują Najświętszy Sakrament podczas pierwszopiątkowych liturgii,
 • współorganizują uroczystości religijne w parafiach,
 • pielgrzymują do miejsc kultu Najświętszego Serca i Matki Bożej
 • trwają w swojej godzinie obecności przy Sercu Pana Jezusa, tworząc wspólnotę serc wiernych Bogu, wynagradzającą wszelkie zło. 

Dni spotkań:

 • pierwszy czwartek miesiąca – Godzina święta adoracja przy Najświętszym Sakramencie od godz.15:00 do godz. 16:00
 • pierwszy piątek miesiąca – Msza święta o godz. 18.00, a następnie spotkanie formacyjne

Osoba odpowiedzialna: Antonina Taciak 507 377 368

Wydrukuj
Wyślij

Pierwsza Straż Honorowa

Media

Galeria parafialna

Zapraszamy do oglądnia galerii z uroczystości, obiektów, miejsci scen z życia z naszej parafii.

Kuchnia Plebana

Kurczak na dwa sposoby? Babeczki z truskawkami? Pleban Greg i mama Benia zapraszają do wspólnego gotowania.

Scroll to Top