MODLITWA ZAWIERZENIA I

Matko Boża Kórnicka,

w różańcu co słyniesz cudami
Ty którą obraliśmy za Matkę i Królową,
prosimy Cię,
wstawiaj się przed Bogiem za nami,
za naszą Ojczyznę, za sprawującymi władzę
i za pokoleniem młodych Polek i Polaków,
których teraźniejszość i przyszłość zawierzamy Twojej opiece.
Maryjo, która od wieków trwasz w tej świątyni,
przynosimy Tobie chorych, cierpiących,
samotnych i pogrążonych w rozpaczy,
oraz tych, którzy odeszli od Boga.
Niech Twoja przemożna pomoc
przyniesie umocnienie wiary,
uzdrowienie duszy i ciała,
pomoże podjąć walkę z grzechem
i wyjedna potrzebne łaski dla wszystkich,
których polecamy Twemu wstawiennictwu.
Amen.
Matko Boża Różańcowa Kórnicka, módl się za nami.