Kyrie elejson, Christe elejson,

Chryste usłysz nas,

Ojcze z nieba Boże,

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża,

Matko Boża Śnieżna,

Zwycięska Królowo spod Lepanto,

Ocalenie ludu chrześcijańskiego,

Pogromczyni herezji,

Matko jedności chrześcijan,

Strażniczko Wiary Świętej,

Rozdawczyni Bożych łask,

Królowo Rodzin chrześcijańskich,

Opiekunko młodych małżeństw,

Matko pięknej miłości,

Matko do Boga wiodąca,

Matko Boża Różańcowa Kórnicka,

Matko od wieków słynąca cudami,

Matko trzymająca małego Jezusa,

Matko proszących o dar potomstwa,

Matko ratującą dzieci nienarodzone,

Matko rodziców dzieci utraconych,

Matko zatroskana o trzeźwość,

Matko ocierająca łzy z oczu płaczących,

Matko zagubionych w wirze życia,

Matko o czułym spojrzeniu w tutejszym obrazie królująca,

Matko kapłanów,

Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych,

Najczcigodniejsza Różo Różańcowa,

Podająca różaniec jako ratunek dla grzeszników,

Otwarta na nasze wołanie,

Lekarko w chorobach nowotworowych,

Ratunku w beznadziejnych sytuacjach życia,

Gwiazdo ewangelizacji,

Gospodyni Sołtysów Powiatu Poznańskiego,

Królowo Służb Mundurowych,

Pani Ziemi Kórnickiej,

Bezcenny Skarbie Kolegiaty Kórnickiej,

Szafarko Bożego Miłosierdzia,

Pani piękna i miłosierna, broniąca nas przed karą Bożą.

Baranku Boży…

Baranku Boży…

Baranku Boży…

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę

jako Królową Różańca Świętego,

spraw prosimy, abyśmy rozważając tajemnicę Twojego życia,

kochali Ciebie we wszystkim i ponad wszystko,

oraz cieszyli się wspólnotą Wszystkich Świętych w niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen