Pobłogosław Panie Boże nas, 
pobłogosław ten posiłek, tych, 
którzy go przygotowali i naucz 
nas dzielić się chlebem i 
 radością ze wszystkimi.

Amen.

 

sniadanie

 

Bądźpochwalony, Panie Boże nasz

za te dary które z Twej dobroci 
spożywać mamy. 
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.