Nowenna do Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej
   w każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18:00.


Od kwietnia do października w ostatnią sobotę 

Msza Święta o godz. 18:00 z procesją. 

 

 MBRKornicka min

 

  

 

 

 

Początek parafii pw. Wszystkich Świętych sięga roku 1437, gdy ród Górków ufundował murowany kościół w stylu gotyku pomorskiego, podniesiony z czasem przez biskupa poznańskiego Uriela Górkę do godności kolegiaty. W związku z faktem przejścia ostatnich przedstawicieli tej rodziny na protestantyzm kościół stał się zborem. W roku 1592 powrócił do wspólnoty rzymskokatolickiej i wówczas rozpoczął się kult maryjny.

Obraz Matki Bożej to dzieło nieznanego artysty i nosi wyraźne cechy rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani. Przedstawia Madonnę siedzącą na tronie, trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Twarze obojga – bardzo ładne – są przesycone dobrocią. Jezus w lewej rączce trzyma księgę, a prawą wyciąga w geście błogosławieństwa. Maryja ubrana jest w bordową sukienkę i szaroniebieski maforion z gwiazdą na ramieniu i krzyżykiem na czole. Szata Jej Synka jest w tonacji złotożółtej z delikatnymi wzorami. Głowy obu postaci okalają złociste aureole. Obraz mógł powstać prawdopodobnie ok. 1600 r. i możliwe, że zasłynął łaskami już w 1627 r. , kiedy to zawiązano przy nim bractwo różańcowe.  Wisiał wtedy przy jednym z filarów kórnickiej kolegiaty.

Maryja na tutejszym wizerunku nazywana jest Matką Bożą Różańcową.

Potop szwedzki przyczynił się do zniszczenia oryginalnego wizerunku Matki Bożej. Kult jednak był tak silny, że szybko ufundowano kopię poprzedniego obrazu. Obecny pochodzi z lat 50. i 60. XVII w. Z tego czasu zachowały się także składane przy okazji otrzymywanych łask liczne wota. Najstarsze eksponowane w kościele datowane są na rok 1703,  starsze znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym.

Po gruntownym remoncie kościoła na początku XVIII w. przeprowadzonym dzięki Teofili Działyńskiej, powstała ufundowana przez nią kaplica zaadaptowana z dawnego mauzoleum ostatnich Górków, do której przeniesiono cudowny obraz, gdzie znajduje się on do dzisiaj w odrestaurowanym ostatnio ołtarzu. 

O miłości do Matki Najświętszej świadczy także srebrna sukienka ufundowana w latach 70-80 XVII w. przez ród Działyńskich, oraz berło Matki Boskiej fundacji „Pobożnego Grzegorza z Pierzchna” z przełomu XVII i XVIII w.  Liczne wota także z wieków XX i XXI świadczą o zanoszonych intencjach i wdzięczności ludu za wysłuchane prośby i błagania.

Dekretem z dnia 1 listopada 1945r. kard. August Hlond postanowił, że za pobożne westchnienie „Matko Boża Różańcowa Kórnicka – módl się za nami” można zyskać 300 dni odpustu.

Pomimo upływu wieków dostrzec można ciągłość kultu, który wyraża się m.in: poprzez środowe nowenny, Mszę Świętą z procesją z obrazem w ostatnie soboty miesiąca (od kwietnia do października) oraz osobistą modlitwę wiernych, którzy każdego dnia zawierzają swoje sprawy orędownictwu Maryi.

W czasie jednego z Tygodni Maryjnych zebrane od wiernych świadectwa wskazują, że Matka Boża Różańcowa Kórnicka wyprasza szczególne łaski w sprawach trudnych i w wymiarze ludzkim beznadziejnych, tj. uzdrowienia z chorób nowotworowych, dar potomstwa, uzdrowienia dzieci w łonach matek, itd.

Cześć wobec Maryi początkowo miejscowa rozprzestrzenia się na teren naszej archidiecezji. Z inicjatywy sołtysów powiatu poznańskiego wizerunek Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej został umieszczony na sztandarze, który co pół roku przekazywany jest do kolejnej gminy.

Maryja jest też patronką służb mundurowych.

Od 2000 r. w kościele na przełomie maja i czerwca odbywa się Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych ku czci Matki Bożej. Biorą w nim udział orkiestry z całej Polski, w tym zawsze obecny Oktet Jasnogórski.

Maryja w kopii swojego cudownego obrazu jest obecna podczas organizowanych przez parafię Spotkań Ewangelizacyjnych, w których uczestniczą osoby z całej Polski, stąd wizerunek staje się znany poza granicami naszej archidiecezji.  

Matka Boża Różańcowa Kórnicka
Matka Boża Różańcowa Kórnicka
Matka Boża Różańcowa Kórnicka
Matka Boża Różańcowa Kórnicka
Matka Boża Różańcowa Kórnicka
Matka Boża Różańcowa Kórnicka

Kyrie elejson, Christe elejson,

Chryste usłysz nas,

Ojcze z nieba Boże,

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża,

Matko Boża Śnieżna,

Zwycięska Królowo spod Lepanto,

Ocalenie ludu chrześcijańskiego,

Pogromczyni herezji,

Matko jedności chrześcijan,

Strażniczko Wiary Świętej,

Rozdawczyni Bożych łask,

Królowo Rodzin chrześcijańskich,

Opiekunko młodych małżeństw,

Matko pięknej miłości,

Matko do Boga wiodąca,

Matko Boża Różańcowa Kórnicka,

Matko od wieków słynąca cudami,

Matko trzymająca małego Jezusa,

Matko proszących o dar potomstwa,

Matko ratującą dzieci nienarodzone,

Matko rodziców dzieci utraconych,

Matko zatroskana o trzeźwość,

Matko ocierająca łzy z oczu płaczących,

Matko zagubionych w wirze życia,

Matko o czułym spojrzeniu w tutejszym obrazie królująca,

Matko kapłanów,

Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych,

Najczcigodniejsza Różo Różańcowa,

Podająca różaniec jako ratunek dla grzeszników,

Otwarta na nasze wołanie,

Lekarko w chorobach nowotworowych,

Ratunku w beznadziejnych sytuacjach życia,

Gwiazdo ewangelizacji,

Gospodyni Sołtysów Powiatu Poznańskiego,

Królowo Służb Mundurowych,

Pani Ziemi Kórnickiej,

Bezcenny Skarbie Kolegiaty Kórnickiej,

Szafarko Bożego Miłosierdzia,

Pani piękna i miłosierna, broniąca nas przed karą Bożą.

Baranku Boży…

Baranku Boży…

Baranku Boży…

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę

jako Królową Różańca Świętego,

spraw prosimy, abyśmy rozważając tajemnicę Twojego życia,

kochali Ciebie we wszystkim i ponad wszystko,

oraz cieszyli się wspólnotą Wszystkich Świętych w niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen  

 

 

MODLITWA ZAWIERZENIA I

Matko Boża Kórnicka,

w różańcu co słyniesz cudami
Ty którą obraliśmy za Matkę i Królową,
prosimy Cię,
wstawiaj się przed Bogiem za nami,
za naszą Ojczyznę, za sprawującymi władzę
i za pokoleniem młodych Polek i Polaków,
których teraźniejszość i przyszłość zawierzamy Twojej opiece.
Maryjo, która od wieków trwasz w tej świątyni,
przynosimy Tobie chorych, cierpiących,
samotnych i pogrążonych w rozpaczy,
oraz tych, którzy odeszli od Boga.
Niech Twoja przemożna pomoc
przyniesie umocnienie wiary,
uzdrowienie duszy i ciała,
pomoże podjąć walkę z grzechem
i wyjedna potrzebne łaski dla wszystkich,
których polecamy Twemu wstawiennictwu.
Amen.
Matko Boża Różańcowa Kórnicka, módl się za nami.