WIELKI CZWARTEK                                               MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ G. 19:00

Komentator: T. Szyc

Ceremoniarz: W. Król

Asysta liturgiczna: J. Lehmann, M. Lester

Mikrofon: B. Naglewicz

Mszał: K. Galiński

Krzyż: J. Kaźmierczak

Turyferariusz: M. Gubański

Nawikulariusz: J. Lewandowski

Ewangeliarz: Jk. Urbaniak

Czytanie I: Jk Urbaniak

Psalm: Chór Tutti santi

Czytanie II: Lektorka G. Michalak

Modlitwa powszechna: Jan Iszkuło

Procesja z darami: Wincentynki, Tutti Santi, Młodzież F2F, kościół Domowy

Dzwonki i kołatki: Sz. Naglewicz

Gong: J. Faliszewski

Ampułki: S. Kozakiewicz, F. Kaczmarek

Ampułki II: J. Cieślewicz

Przygotowanie ołtarza: F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

Świece: D. Górka, J. Faliszewski

Welon: W. Antoniak, M. Szyc

Pomoc przy umyciu nóg: W. Antoniak, D. Górka

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA GODZ. 18:00 W KOŚCIELE

 

PLAN KOLĘDY
w dniach 22-27 stycznia 2019 r.

 

Dzień

Ksiądz

godz.

Trasy

22.01.2019

Wtorek

Ks. Proboszcz

15:00

Kórnik ul. Średzka od końca i ks. Jabłońskiego - J. Cieślewicz, W. Król

23.01.2019

Środa

Ks. Proboszcz

15:00

Kórnik, ul. Steckiego od końca –

F. Mendel, A. Bauer

24.01.2019

Czwartek

Ks. Proboszcz

15:00

Kórnik, ul. Młyńska od końca –

W. Zmuda, M. Gubański

25.01.2019

Piątek

Ks. Proboszcz

15:00

Kórnik, ul. Pocztowa, Kuśnierska, Kolegiacka –

K. Galiński, D. Górka

26.01.2019

Sobota

Ks. Proboszcz

9:30

Kórnik, ul. Wojska Polskiego 45 – 1 i od 2 – 18

Sz. Naglewicz, W. Antoniak

27.01.2019

Niedziela

   

ZOSTANIE PODANY PLAN

NA OSTATNI TYDZIEŃ KOLĘDY

 

ZBIÓRKA MINISTRANTÓW W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ – 26 STYCZNIA O GODZ. 9:00 W KOŚCIELE