FUNKCJE – SUMA ODPUSTOWA KU CZCI KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – SOBOTA – GODZ. 18:00

Krzyż: J. Lehmann

Kandelabry: J. Lewandowski, Jan Urbaniak

Ceremoniarz: K. Galiński

Asysta liturgiczna: W. Król, W. Antoniak

Mszał: Jk Urbaniak,

Mikrofon: M. Gubański

Turyfer: K. Korcz,

Łódka: J. Kaźmierczak

I czytanie: B. Naglewicz

Psalm:

II czytanie: Jk Urbaniak

Modlitwa powszechna: Lektorki

Procesja z darami: Żywy Różaniec

Ewangeliarz: B. Naglewicz

Sztandar ministrancki: J. Faliszewski

Asysta sztandaru: C. Dec, A. Dominiak

Ampułki: J. Mydlarz, F. Kaźmierczak

Przygotowanie ołtarza: J. Cieślewicz, F. Kaczmarek

Gong: J. Faliszewski

Rozdanie świeczek na procesję: B. Naglewicz

Nagłośnienie na procesję:

PROSZĘ O OBECNOŚĆ NAJPÓŹNIEJ o 17:45

WIELKA SOBOTA

WIGILIA PASCHALNA g. 20:00

Asysta: Wiktor Antoniak, Jakub Lehmann

Ceremoniarz: Krystian Galiński

Komentator: Tomasz Szyc

Paschał: Jakub Urbaniak

Rylec: Mateusz Lester

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Bartosz Naglewicz

Turyfer: Krzysztof Korcz

Łódka: Michał Gubański

I czytanie: Jakub Urbaniak

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Jan Buszkiewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

III czytanie: Łukasz Błaszyk

Psalm: Chór Tutti Santi

IV czytanie: Bartosz Naglewicz

Psalm: Chór Tutti Santi

V czytanie: Mateusz Lester

Psalm: Chór Tutti Santi

VI czytanie: Jakub Lehmann

Psalm: Chór Tutti Santi

VII czytanie: Wiktor Antoniak

Psalm: Chór Tutti Santi

VIII czytanie: Teresa Nowak

Litania do Wszystkich Świętych: Ks. Łukasz/ Organista

Modlitwa powszechna: Siostra Renata, Szafarz Maciej

Woda święcona: Jakub Kaźmierczak

Gong: Maciej Szyc

Dzwonki: Szymon Naglewicz

Przygotowanie ołtarza: J. Kaźmierczak, J. Lewandowski, T. Gabski

Ampułki: ministranci młodsi

Pateny: Seniorzy

Sztandar: Jacek Suszka

Kandelabry: K. Fludra, M. Szyc

Krzyż i figura: J. Kaźmierczak, D. Jankowski,

ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

20:30– 21:15 – Bracia Naglewicz

21:15– 22:00 – M. Szyc, K. Fludra

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, K. Galiński

9:00 – 9:30 – Bracia Bartkowiak

9:30 – 10:00 – N. Nowak, M. Grzybowski

10:00 – 10:30 – F. Mendel, S. Idkowski

10:30 – 11:00 – Bracia Kuberaccy

11:00 – 12:00 – J. Buszkiewicz, J. Lehmann

12:00 – 12:30 – A. Frąckowiak, A. Dominiak

12:30 – 13:30 – J. Lewandowski, J. Kaźmierczak

13:30 – 14:00 – F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

14:00 – 14:30 – A. Woźniczak, J. Faliszewski

14:30 – 15:00 – Bracia Suszka,

15:00 – 15:30 – S. Kozakiewicz, A. Bauer

15:30 – 16:00 – C. Dec, J. Cieślewicz  

16:00 – 17:00 – J. Iszkuło, M. Lester

17:00 – 18:00 – M. Gubański, W. Antoniak

18:00 – 19:00 – D. Jankowski, M. Żyto

19:00 – 19:30 – J. Urbaniak, I. Czarnecki

19:30-19:50 – J. Cepka, W. Zmuda

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.