ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

19:30 – 20:30 – B. Naglewicz, J. Kaźmierczak  

20:30 – 21:30 –  D. Jankowski, M. Żyto

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, Sz. Naglewicz

9:00 – 9:30 – F. Mendel, M. Grzybowski

9:30 – 10:00 – Bracia Kuberaccy

10:00 – 11:00 – Jk Urbaniak, K. Chudy

11:00 – 12:00 – M. Szyc, K. Fludra

12:00 – 12:30 – T. Gabski, S. Szczepaniak

12:30 – 13:00 – A. Duszczak, A. Dominiak

13:00 – 14:00 – M. Gubański, W. Antoniak

14:00 – 14:30 – Bracia Suszka

14:30 – 15:00 – J. Cieślewicz, J. Mydlarz

15:00 – 16:00 – J. Lewandowski, M. Lester

16:00 – 17:00 – J. Iszkuło,  J. Faliszewski  

17:00 – 18:00 – J. Lehmann, J. Buszkiewicz

18:00 – 19:00 – K. Galiński, M. Buszkiewicz

19:00 – 19:30 – F. Kaźmierczak, C. Dec

19:30 – 19:50 – Bracia Grześkowiak

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.

ADORACJA

WIELKI CZWARTEK

19:30 – 20:15 – J. Kaźmierczak, B. Naglewicz

20:15 – 21:00 – D. Jankowski, M. Żyto

WIELKI PIĄTEK

8:00 – 9:00 – W. Król, K. Galiński

9:00 – 9:30 – Bracia Bartkowiak

9:30 – 10:00 – Bracia Kuberaccy

10:00 – 11:00 – J. Lewandowski, J. Faliszewski  

11:00 – 12:00 – M. Szyc, K. Fludra

12:00 – 12:30 – T. Gabski, S. Szczepaniak

12:30 – 13:00 – A. Duszczak, A. Dominiak

13:00 – 14:00 – M. Gubański, W. Antoniak

14:00 – 14:30 – Bracia Suszka

14:30 – 15:00 – J. Cieślewicz, C. Dec

15:00 – 15:30 – DROGA KRZYŻOWA

15:30 – 16:00 – J. Mydlarz, F. Kaźmierczak

16:00 – 17:00 – Sz. Naglewicz, K. Chudy

17:00 – 17:50 – J. Lehmann, J. Buszkiewicz

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza. Proszę zaznaczyć swoją obecność.

PLAN KOLĘDY
w dniach 23-28 stycznia 2017r.

Dzień Ksiądz godz. Trasy

23.01.2017

Poniedziałek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz

Ks. Piotr

15:30

15:30

15:30

Kórnik, ul. Staszica 8 – Jan Urbaniak, J. Suszka

Kórnik, ul. Krasickiego 3 – K. Galiński, D. Jankowski

Kórnik, ul. Krasickiego 5 – A. Duszczak, M. Żyto

24.01.2017

Wtorek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz
Ks. Piotr

15:30

15:30

15:30

Kórnik, ul. Staszica 14 – A. Dominiak, K. Grześkowiak

Kórnik, ul. Krasickiego 7 – J. Lewandowski, A./B. Kuberacki

Kórnik, ul. Krasickiego 9 – S. Kozakiewicz, W. Antoniak

25.01.2017

Środa

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz
Ks. Piotr

15:30

15:30

15:30

Kórnik, ul. Staszica 1 – C. Dec, F. Kaźmierczak

Kórnik, ul. Staszica 10 – M. Żyto, J. Cieślewicz

Kórnik, ul. Staszica 17AiB – D. Jankowski, M. Szyc

26.01.2017

Czwartek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz
Ks. Piotr

15:00

15:30

15:30

Kórnik, Staszica blok nr 30 i 27, 25, 23 i Fredry –

W. Król, W. Antoniak

Kórnik, ul. Staszica 12 – F. Kaźmierczak, F. Suszka

Kórnik, ul. Staszica 19 - J. Mydlarz, K. Galiński

27.01.2017

Piątek

Ks. Proboszcz

Ks. Piotr

15:30

15:30

Kórnik, ul. Mickiewicza od końca –

J. Lewandowski, B. Naglewicz

Kórnik, ul. Staszica 21 – Sz. Naglewicz, J. Cieślewicz

28.01.2017

Sobota

Ks. Proboszcz

Ks. Piotr

10:00

10:00

Ok.

16:00

Kórnik, ul. Staszica 20 – W. Król (od g. 17:00 J. Kaźmierczak), A./B. Kuberacki

Kórnik, ul. 20. Października od początku i po drodze ul. Floriana, ul. Weimana i ul. ks. Jabłońskiego – C. Dec, B. Naglewicz

Kórnik, ul. Steckiego – F. Mendel, Sz. Naglewicz

30.01.2017r.

Poniedziałek

Ks. Proboszcz 10:00 Dodatkowa kolęda dla tych, którzy nie mogli przyjąć w wyznaczonym terminie – J. Kaźmierczak, D. Jankowski