WAKACJE W OCHOTNICY DOLNEJ

22.06-28.06.2019r.


Poniżej przesyłam informacje dotyczące wypoczynku wakacyjnego w Ochotnicy Dolnej w roku 2019.Wyjazd zgodnie z wymogami jest zgłoszony w Kuratorium Oświaty
pod numerem 26/WIE/L-2019 - czekamy na jego zatwierdzenie.
Organizatorem wyjazdu jest Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
Koordynatorem wyjazdu jest ks. Grzegorz Zbączyniak.

Wypoczynek odbędzie się w dniach:

-wyjazd z Poznania 22.06.2019 (sobota) około południa (ok 13:00)

-powrót do Poznania 28.06.2019 (piątek) późnym wieczorem (po 22:00)


Miejscem wypoczynku jest: Ośrodek Wypoczynkowy "Kudowianka", os. Kudowe 211, 34-452 Ochotnica Dolna. Telefon: 18 262 47 84

//www.google.pl/maps/place/O%C5%9Brodek+wypoczynkowy+%22Kudowianka%22/@49.5151278,20.303483,256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4715ffc4749eaa11:0x33d6d3c7b6e8b07a!8m2!3d49.5152237!4d20.303598?fbclid=IwAR2QIKzEzpXTFJ0YcHB591wflplQDQw3qapps3TaiP8wMG3rAc8OafnrSI0">https://www.google.pl/maps/place/O%C5%9Brodek+wypoczynkowy+%22Kudowianka%22/@49.5151278,20.303483,256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4715ffc4749eaa11:0x33d6d3c7b6e8b07a!8m2!3d49.5152237!4d20.303598

Całkowity koszt wyjazdu to 500zł (kwota zawiera wszystkie koszty).
Osoby zdecydowane na wyjazd swoich dzieci, proszone są o dokonanie przedpłaty w kwocie
przynajmniej 100zł w terminie do 22.05.2019 na konto Parafii pw. Wszystkich Świętych
nr konta 87 9076 0008 2001 0010 6265 0001 (Bank Spółdzielczy w Kórniku).
z podaniem w tytule przelewu: [Ochotnica2019 - Imię Nazwisko (uczestnika)]
Numer konta można zweryfikować na stronie parafii: https://parafiawszystkich.pl/
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu zakupu biletów (ok.07.06.2019) wpłacona
zaliczka (100zl) przepada. W przypadku chęci wyboru innego rodzaju płatności proszę zwrotnie o podanie numeru telefonu w celu omówienia szczegółów. Pozostałą część opłaty będzie można uregulować najpóźniej do 18.06.2019.        
W załączeniu przesyłam KARTĘ UCZESTNIKA WYJAZDU (można zabrać w zakrystii lub mogę przesłać mailem), którą proszę wydrukować (dwustronnie) i wypełnić. Wypełnić należy jedynie punkty II, III, IV, oraz wpisać datę i złożyć podpis za punktem IV. Wypełnioną kartę będzie można zwrócić podczas spotkań organizacyjnych, z których jedno odbędzie sie w Poznaniu, a drugie w Kórniku - daty i godziny zostaną podane wkrótce.

Wyjazd jest formą wypoczynku z elementami rekolekcji. Dlatego też, by ten czas był dobrze przeżyty. Uczestnik, który został zakwalifikowany na wyjazd przestrzega następujących zasad regulaminu:
- nie oddala się samowolnie z miejsca pobytu,
- wypełniania polecenia Księdza i Animatorów (Wychowawców),
- przestrzega regulaminu ośrodku pobytu (cisza nocna, punkty dnia),
- jest kulturalny wobec Prowadzących oraz Uczestników,
- troszczy się o czystość własną i miejsca pobytu,
- nie niszczy mienia materialnego,
- nie stosuje tzw. "używek".


Konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad może być odesłanie Uczestnika do domu
na koszt Rodziców (lub Opiekunów prawnych), którzy odpowiadają także materialnie
za szkody spowodowane przez niepełnoletniego Uczestnika. Za cenne przedmioty i pieniądze nie oddane do depozytu, Organizator ani Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.
Na wypoczynek Uczestnik powinien koniecznie zabierać ze sobą: Pismo Święte (wystarczy Nowy Testament), różaniec, legitymację szkolną, przybory toaletowe, rzeczy osobiste (prosimy uwzględnić strój do Kościoła), odzież na zimne i deszczowe dni, nakrycie głowy, strój kąpielowy, notatnik, długopis, obuwie domowe i sportowe oraz latarkę, a także lekarstwa na swoje dolegliwości.

Zgłoszenie telefonicznie najlepiej SMSem do 22 maja. Ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli ktoś już otrzymał informację na temat wyjazdu i już zgłosił swój udział u pana Wojtka Strzeleckiego to też proszę o taką informację. Karty zgłoszeniowe można zostawiać w zakrystii u pana Łukasza.

ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

20:30– 21:30 – M. Szyc, B. Naglewicz

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, Sz. Naglewicz

9:00 – 9:30 – F. Suszka, N. Nowak

9:30 – 10:00 – Bracia Bartkowiak

10:00 – 10:30 – C. Dec, M. Grzybowski

10:30 – 11:00 – F. Mendel, S. Idkowski  

11:00 – 12:00 – J. Lewandowski, D. Górka

12:00 – 13:00 – W. Antoniak, M. Gubański

13:00 – 14:00 – J. Faliszewski, J. Iszkuło

14:00 – 14:30 – Bracia Kuberaccy

14:30 – 15:00 – St. Kozakiewicz, A. Dominiak

15:00 – 15:30 – I. Oses, T. Sobczak

15:30 – 16:00 – F. Kaźmierczak, A. Woźniczak

16:00 – 16:30 – J. Cieślewicz, J. Mydlarz

16:30 – 17:00 – J. Suszka, J. Cepka

17:00 – 18:00 – J. Lehmann, J. Buszkiewicz

18:00 – 19:00 – K. Galiński, M. Lester

19:00 – 19:40 – Bracia Urbaniak

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.

WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 19:00

Komentator: Tomasz Szyc

Ceremoniarz: Mateusz Lester

Asysta liturgiczna: Dawid Górka, Jakub Lewandowski

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Bartosz Naglewicz

I czytanie: Jan Iszkuło

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Lektora Elwira Dominiak

Pasja: Ks. Tomasz, K. Korcz (Ewangelista), K. Galiński, Jk Urbaniak

Modlit. powszechna: Ks. Tomasz

Krzyż: Michał Gubański

Świeczki: Wiktor Antoniak, Jk Urbaniak

Turyfer: Maciej Szyc

Łódka: Jakub Faliszewski

Przygotowanie ołtarza: Krystian Galiński, Jan Urbaniak

Kołatki: Szymon Naglewicz

Ampułki II: Cyprian Dec

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA

O GODZ. 17:45