Dzień

Ksiądz

godz.

Trasy

28.01.2019

Poniedziałek

   

KOLĘDY NIE MA

29.01.2019

Wtorek

Ks. Proboszcz

Ks. Łukasz

15:30

15:30

Dwóch kapłanów: jeden od początku drugi od końca Kórnik, ul. 20. Października po drodze

ul. Floriana i ul. Weimana

30.01.2019

Środa

Ks. Łukasz

16:30

Kórnik, ul. Wiatraczna, Patriotów i Potulickiej