WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 19:00

Komentator: Tomasz Szyc

Ceremoniarz: Mateusz Lester

Asysta liturgiczna: Dawid Górka, Jakub Lewandowski

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Bartosz Naglewicz

I czytanie: Jan Iszkuło

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Lektora Elwira Dominiak

Pasja: Ks. Tomasz, K. Korcz (Ewangelista), K. Galiński, Jk Urbaniak

Modlit. powszechna: Ks. Tomasz

Krzyż: Michał Gubański

Świeczki: Wiktor Antoniak, Jk Urbaniak

Turyfer: Maciej Szyc

Łódka: Jakub Faliszewski

Przygotowanie ołtarza: Krystian Galiński, Jan Urbaniak

Kołatki: Szymon Naglewicz

Ampułki II: Cyprian Dec

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA

O GODZ. 17:45

ADORACJA

WIELKI CZWARTEK

20:30 – 21:30 – M. Szyc, B. Naglewicz

WIELKI PIĄTEK

8:00 – 9:00 – W. Król, Sz. Naglewicz

9:00 – 9:30 – F. Kaczmarek, N. Nowak

9:30 – 10:00 – Bracia Bartkowiak

10:00 – 10:30 – C. Dec, M. Grzybowski

10:30 – 11:00 – F. Mendel, S. Idkowski  

11:00 – 12:00 – J. Lewandowski, D. Górka

12:00 – 13:00 – W. Antoniak, M. Gubański

13:00 – 14:00 – J. Faliszewski, J. Iszkuło

14:00 – 14:30 – Bracia Kuberaccy

14:30 – 15:00 – St. Kozakiewicz, A. Dominiak

15:00 – 15:30 – DROGA KRZYŻOWA

15:30 – 16:00 – F. Kaźmierczak, A. Woźniczak

16:00 – 16:30 – J. Cieślewicz, J. Mydlarz

16:30 – 17:00 – W. Zmuda, J. Cepka

17:00 – 18:00 – K. Galiński, M. Lester

18:00 – 18:45 – Bracia Urbaniak

Adoracja ma miejsce na klęczniku w przygotowanej Ciemnicy (Kaplica Adoracji). Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny (albę lub komże), bez kołnierza. Proszę zaznaczyć swoją obecność. Jeśli zakrystia będzie zamknięta, to proszę wejść do kościoła głównym wejściem i w bocznej nawie założyć komżę.

WIELKI CZWARTEK                                               MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ G. 19:00

Komentator: T. Szyc

Ceremoniarz: W. Król

Asysta liturgiczna: J. Lehmann, M. Lester

Mikrofon: B. Naglewicz

Mszał: K. Galiński

Krzyż: J. Kaźmierczak

Turyferariusz: M. Gubański

Nawikulariusz: J. Lewandowski

Ewangeliarz: Jk. Urbaniak

Czytanie I: Jk Urbaniak

Psalm: Chór Tutti santi

Czytanie II: Lektorka G. Michalak

Modlitwa powszechna: Jan Iszkuło

Procesja z darami: Wincentynki, Tutti Santi, Młodzież F2F, kościół Domowy

Dzwonki i kołatki: Sz. Naglewicz

Gong: J. Faliszewski

Ampułki: S. Kozakiewicz, F. Kaczmarek

Ampułki II: J. Cieślewicz

Przygotowanie ołtarza: F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

Świece: D. Górka, J. Faliszewski

Welon: W. Antoniak, M. Szyc

Pomoc przy umyciu nóg: W. Antoniak, D. Górka

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA GODZ. 18:00 W KOŚCIELE