WIELKA SOBOTA FUNKCJE g. 20:00

Komentator: B. Naglewicz

Ogień przed kościołem: Marcin Król

Paschał: L. Górka

Rylce: J. Urbaniak

Ogień i łódka: D. Górka, J. Lewandowski

Mszał: kl. W. Król

Mikrofon: M. Gubański

Świece: A. Dominiak, I. Oses, W. Zmuda, W. Świerzewski

Exultet – orędzie wielkanocne: Organista Oskar

I  czytanie: E. Urbaniak

Psalm: M. Taciak

II  czytanie: D. Górka

Psalm M. Gaj

III  czytanie: kl. W. Antoniak

Psalm: D. Sekula

IV czytanie: M. Majchrzycka

Psalm: M. Jędrzejczak

V  czytanie: A. Dec

Psalm: T. Dominiak

VI  czytanie: E. Dominiak

Psalm: P. Pudysiak

VII  czytanie: T. Nowak

Psalm: B. Sibilska

VIII czytanie (Epistoła) – kl. Wojciech Król

Uroczyste  Alleluja - Organista Oskar

Ewangelia: ks. Tomasz

Homilia: ks. Tomasz

Litania do Wszystkich Świętych: Organista Oskar

Woda święcona: A. Woźniczak

Modlitwa powszechna: kl. Tomasz Szyc

Przygotowanie ołtarza: M. Gubański, j. Faliszewski

Ampułki: F. Stanisławski, W. Śmiechowski

Gongo: F. Oses

Dzownki: I. Oses

II ampułki: N. Nowak

Krzyż: Sz. Naglewicz

Figura zmartwychwstałego Jezusa: J. Urbaniak

Welon: K. Śmiechowski

Sztandar ministrancki: J. Faliszewski i asysta: P. Świerzewski, S. Majchrzak

PROSZĘ O OBECNOŚĆ W ZAKRYSTII NAJPÓŹNIEJ O 19:30