Spotkania formacyjne w grudniu dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej z klas I, II i III, do wczesnej I Komunii świętej
i dla dzieci z klas IV-VI

 • Uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej w kościele o godz. 10:30 z udziałem dzieci lub o godz. 15:15 ze współczesnymi uczniami Pana Jezusa, lub poprzez telewizję, radio czy Internet
 • Forma przygotowania do niedzielnej Mszy świętej to Kuchnia Plebana, która jest na parafialnym https://youtube.com/wskornik od soboty
 • Adwent to radosne oczekiwanie na Uroczystość Bożego Narodzenia 2020 oraz na powtórne przyjście Pana Jezusa.
 • Codziennie na fb.parafiawszystkich.pl znajdziemy kolejny dzień Rekolekcji adwentowych dla dzieci. Zapraszamy do uczestniczenia
  w nich dzieci od przedszkola do klas VI włącznie
 • Pomocą może być katolicki kalendarz adwentowy Boski Adwent,
  a w nim czekoladka zadanie i kody QR do filmików, które pomogą całej rodzinie w oczekiwaniu na Boże Narodzenie
 • Dzieci zapraszamy do udziału w konkursie Nasze Boże Narodzenie w rodzinie (praca plastyczna lub nagranie piosenki przesłane
  na parafiawszystkich.pl do 19 grudnia br. rozwiązanie 25 grudnia br.)
 • Parafialne zadanie adwentowe dla wszystkich dzieci Adwentowy łańcuch na choinkę. Poszczególne kolory pasków do stworzenia łańcucha oznaczają zrealizowane zadanie: żółty – udział w Roratach, w niedzielnej Mszy świętej w kościele lub poprzez media; niebieski
  – modlitwa poranna, wieczorna lub w ciągu dnia; czerwony – pomoc bliźniemu; zielony – obowiązki domowe i szkolne; biały – sprawienie Komuś radości. Podsumowaniem dla dzieci wczesno komunijnych
  i dzieci z klas III jest przesłanie podpisanego zdjęcia (mój adwentowy łańcuch, podajemy imię, nazwisko i klasę) w dniach 23-24 grudnia
  na parafiawszystkich.pl
 • Terminy spotkań formacyjnych i poświęcenie medalików zostaną zapowiedziane w styczniu 2021 r.

 

Spotkania formacyjne do Bierzmowania w grudniu dla młodzieży przygotowującej się z klas VII - VIII i dla kandydatów przygotowanych
do Sakramentu Bierzmowania

 • Uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej osobiście w kościele
  lub poprzez telewizję, radio czy Internet
 • W ramach przygotowania możliwość udziału w Roratach w kościele od poniedziałku do soboty o godz. 7:00
 • Modlitwa osobista w domu Pismem Świętym: proszę przeczytać Ewangelię według św. Mateusza do 8 stycznia 2021 r.
 • Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą świętą i w piątek od godz. 19:00 do godz. 20:30
 • Terminy spotkań formacyjnych, nabożeństw i Mszy świętych
  dla młodzieży z klas VII - VIII i dla kandydatów przygotowanych
  do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zostaną zapowiedziane
  w styczniu 2021 r.